Skip to main content
 

Een nieuw leven voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en vrouwenbesnijdenis

 

Een nieuw leven voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en vrouwenbesnijdenis

 

Een nieuw leven voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en vrouwenbesnijdenis

 

Een nieuw leven voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en vrouwenbesnijdenis

1
1

Wat is het New Life Fonds?

Het doel van het New Life Fonds is slachtoffers van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en vrouwenbesnijdenis te helpen, maar ook het voorkomen en bestrijden van dit geweld.

Onder eergerelateerd geweld vallen alle vormen van fysiek, psychisch en seksueel geweld waaronder jonge meisjes of vrouwen en hun kinderen lijden omwille van schadelijke en soms criminele tradities.

Het Fonds wil in de eerste plaats initiatieven steunen die slachtoffers concrete en directe hulp bieden. Het wil er op die manier toe bijdragen een harde realiteit in een hoopvolle toekomst om te zetten.

Zowel projecten in België als in het buitenland komen in aanmerking voor steun van het Fonds.

Het New Life Fonds werd opgericht bij de Koning Boudewijnstichting.

kbs-NL-Logo

Voorbeelden van gesteunde projecten

Algemeen
2023

Women Advocacy Project

Het gebruik van zeep om meisjes in Zimbabwe te empoweren. Dit project is een uitbreiding van het project dat in 2020 door het New Life Fonds werd gesteund en dat…
Algemeen
2023

Education & Development Opportunity

Girls Dream Labs. EDOU zal 25 meisjes die het risico lopen jong te worden uitgehuwelijkt of voormalige kindbruiden  inschrijven voor een vaardigheidsgerichte vorming van één jaar om vaardigheden op te…
Algemeen
2022

SELAF Uganda

Het leven van slachtoffers van kind-, vroege en gedwongen huwelijken transformeren en hen bevrijden van psychologische, fysieke en financiële afhankelijkheid. SELAF, Social Empowerment and Legal Aid Foundation, is een Oegandese…

Criteria projecten

Algemene criteria

  • De doelgroepen van het Fonds zijn vrouwen en kinderen.
  • Het project moet betrekking hebben op één of meerdere van de volgende drie thema’s: eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking (VGV), kind/vroege en gedwongen huwelijken.
  • Het project moet duidelijk ten goede komen aan personen die slachtoffer zijn en een directe praktische impact hebben op hen.
  • Er kunnen in principe geen operationele kosten worden gefinancierd (administratiekosten, courante personeelskosten, vervoerskosten, etc.).
  • Het gaat niet om structurele steun en in principe kan een organisatie slechts eenmalig een aanvraag indienen. Vervolgtrajecten zijn in specifieke gevallen wel mogelijk.

Projecten in België

  • Financiering tot maximum 5.000 euro.

Internationale projecten

  • Financiering tot maximum 10.000 euro.
  • Een betrouwbare contactpersoon voor de  organisatie (bij voorkeur in België) die de context goed kent en een goede verankering heeft in de lokale gemeenschap.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op:

Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21
BE-1000 Brussel
T: 02-500 4 555
E: info@newlifefund.org

Ik wil een gift doen aan het New Life Fonds.