Skip to main content

Het gebruik van zeep om meisjes in Zimbabwe te empoweren.

Dit project is een uitbreiding van het project dat in 2020 door het New Life Fonds werd gesteund en dat ten goede kwam aan 30 jonge moeders en meisjes die het slachtoffer waren van kindhuwelijken in de gemeenschap Eyre Court. WAP breidt dit project nu uit naar de arme gemeenschap van Chitungwiza.

Het project is gericht op het steunen van deze jonge vrouwen en meisjes door het bestrijden en terugdringen van de armoede, die een belangrijke oorzaak is van kindhuwelijken in Chitungwiza township van Harare. In deze township is de armoede groot en de ontwikkelingskansen van kinderen, vooral meisjes en jonge vrouwen, zijn er zeer beperkt.

Zimbabwe bevindt zich sinds het einde van de jaren negentig in een economische recessie, een situatie die een negatieve invloed heeft gehad op de economische en sociale situatie van de bevolking.  De werkloosheid wordt geschat op meer dan 90%. Degenen die werk hebben, hebben meestal te weinig werk.

Vrouwen en meisjes zijn het zwaarst getroffen door deze crisis. Zij maken 52% van de bevolking uit en de meesten leven in extreme armoede. Dit leidt tot kinderhuwelijken. Volgens UNICEF, UNFPA en de Zimbabwe National Family Planning Council (ZNFPC) trouwt een derde van alle meisjes in Zimbabwe voor de leeftijd van 18 jaar. Statistieken tonen aan dat elk jaar ongeveer 500.000 tieners zwanger raken in Zimbabwe en dat 19 procent van de zwangerschappen het gevolg zijn van kindhuwelijken vanwege armoede. 48% van de adolescenten bevestigde dat hun zwangerschappen ongepland waren.

Volgens het base-line onderzoek van WAP uit 2018, uitgevoerd in Hopely, Epworth, Mbare, Harare en Chitungwiza, moeten de meeste slachtoffers van kindhuwelijken rondkomen van minder dan $1,90 per dag. Veel gezinnen zijn niet in staat om schoolgeld, maandverband of ander hygiënisch materiaal te betalen. Veel ouders worden gedwongen hun dochters uit te huwelijken aan rijkere families. Veel meisjes nemen hun toevlucht tot prostitutie. Verder dragen zwangerschappen bij adolescenten ook bij tot moeder- en kindersterfte en de vicieuze cirkel van slechte gezondheid in gemeenschappen zoals Mbare, Epworth, Chitungwiza, Hopely, Eye court en Waterfalls.

Het hoofddoel van dit project is het verbeteren van de economische situatie van vrouwen en meisjes die jong getrouwd zijn en nu vaak alleenstaande moeders zijn. Het project is erop gericht nieuwe beroepsvaardigheden te ontwikkelen: de deelnemers leren wasmiddelen zoals vloeibare afwaszeep te produceren.

Na voltooiing van de opleiding worden de deelnemers ondersteund met een start-up kit die hen in staat stelt zelf zeepproducten te produceren. Wasmiddelen zoals vloeibare afwaszeep en toiletreinigers hebben een grote markt binnen de plaatselijke gemeenschappen en de omgeving in Harare en daarbuiten. De verkoop van de producten zou dan ook geen probleem mogen zijn.

Women Advocacy Project

Heb je vragen?

Neem contact met ons op:

Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21
BE-1000 Brussel
T: 02-500 4 555
E: info@newlifefund.org

Ik wil een gift doen aan het New Life Fonds.