Skip to main content

Steun voor de emancipatie van jonggehuwde vrouwen in Nepal.

Het kindhuwelijk treft duizenden kinderen in Nepal en is een belangrijke schending van de mensenrechten. Het is een van de belangrijkste oorzaken van schooluitval, kinderarbeid, misbruik, uitbuiting, werkloosheid en verwaarlozing. Vooral de jonge bruiden worden beroofd van hun fundamentele rechten op gezondheid, onderwijs, veiligheid, recreatie en vrijheid.

GNI Nepal’s project “Steun voor de emancipatie van jonggehuwde vrouwen”, gesteund door het New Life Fonds, heeft tot doel de economische kansen en het psycho-emotionele welzijn te vergroten van jonggehuwde vrouwen uit achtergestelde gezinnen met een laag gezinsinkomen, Dalit (de zogenaamde onaanraakbaren) en andere gemarginaliseerde gemeenschappen, die aan het hoofd staan van een huishouden, uit landloze of landarme gezinnen, met een handicap en/of komende uit economisch arme gezinnen in het district Darchula in de provincie Sudurpaschim in het uiterste westen van Nepal, grenzend aan India.

Het project is gericht op de emancipatie van deze jonggehuwde vrouwen en richt zich op de ontwikkeling van hun competenties en capaciteiten door middel van educatie/bewustwording, capaciteitsopbouw, counseling en ondersteuning.

De directe begunstigden van dit project zijn 50 jonggehuwde vrouwen uit verschillende delen van het Darchula District. In eerste instantie zullen de 50 jonge vrouwen onderricht worden in de basisprincipes van gender-gerelateerd geweld, gezinsplanning, probleemoplossing en zakelijke geletterdheid, om zo hun zelfhulp en algemene vaardigheden, en uiteindelijk hun algehele welzijn, te versterken.

Afhankelijk van de mate van hun kwetsbaarheid, behoeften, potentieel en interesses zullen deze jonge vrouwen een beroepsopleiding volgen, zodat ze hun economische kansen kunnen ontwikkelen. Zij zullen (micro-)ondernemingen kunnen oprichten in hun gemeenschappen, met de hulp van lokale coöperaties die door GNI Nepal worden gesteund. Er zullen psychosociale begeleiding en ondersteunende diensten worden geboden aan degenen die dat nodig hebben.

GNI Nepal

Heb je vragen?

Neem contact met ons op:

Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21
BE-1000 Brussel
T: 02-500 4 555
E: info@newlifefund.org

Ik wil een gift doen aan het New Life Fonds.