Skip to main content

Familiale bemiddeling voor vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel of gender-gerelateerd geweld in Oost-Congo.

Mamas for Africa verleent medische en psychologische bijstand aan slachtoffers van verkrachting en aan kwetsbare vrouwen in Oost-Congo die door armoede verstoken blijven van degelijke medische zorgen voor specifieke gynaecologische aandoeningen.

Vrouwen met ernstige kwetsuren of kwalen die dringend een intense, medische behandeling of ingreep nodig hebben, worden doorverwezen naar het Panzi ziekenhuis in Bukavu, waarmee de organisatie samenwerkt. Voor minder dringende zorgen en om meer vrouwen toegang te geven tot basiszorg, stuurt Mamas for Africa ambulante zorgteams naar de dorpen en werkt de organisatie samen met enkele lokale ziekenhuizen.

Om het geweld tegen vrouwen in Oost-Congo tegen te gaan, sensibiliseert Mamas for Africa vrouwen én mannen om geweld te stoppen. Ze bemiddelen ook tussen families wanneer een vrouw na een verkrachting wordt verstoten omwille van het taboe omtrent verkrachting.

Door de steun van het New Life Fonds kan Mamas for Africa extra inzetten op deze familiale bemiddeling.

Mamas for Africa

Heb je vragen?

Neem contact met ons op:

Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21
BE-1000 Brussel
T: 02-500 4 555
E: info@newlifefund.org

Ik wil een gift doen aan het New Life Fonds.