Skip to main content

Steun aan slachtoffers van gedwongen huwelijken en kindhuwelijken in Oeganda door middel van medische zorg, rehabilitatie en reddingsmechanismen.

SELAFUG, Social Empowerment and Legal Aid Foundation, is een Oegandese organisatie die zich bezighoudt met het verlenen van rechtsbijstand aan kansarme mensen. SELAFUG wil kinderrechten promoten en seksueel misbruik van kinderen en kinderhuwelijken voorkomen door middel van sensibilisering, bewustmaking en belangenbehartiging.

De steun omvat drie aspecten:

Medische zorg: o.m. de behandeling van slachtoffers, zoals prenatale & postnatale zorg waar nodig en het behandelen van vrouwen met fistels, fysieke verwondingen en andere complicaties die veroorzaakt kunnen zijn door kind- en/of gewelddadige huwelijken.

Rehabilitatie: o.m. therapie en begeleiding om slachtoffers in staat te stellen een vrij, zelfverzekerd en succesvol leven te leiden nadat ze zijn ‘gered’.

Redding: o.m. daders voor de rechtbank brengen en ervoor te zorgen dat slachtoffers te bevrijden of kinderen die uit dergelijke huwelijken zijn geboren te onderhouden. Ook onderwijs van slachtoffers in vaardigheden zoals naaien om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. En het organiseren van een gratis open telefoonlijn waar slachtoffers hulp kunnen inroepen.

SELAFUG op facebook

Heb je vragen?

Neem contact met ons op:

Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21
BE-1000 Brussel
T: 02-500 4 555
E: info@newlifefund.org

Ik wil een gift doen aan het New Life Fonds.