Skip to main content

Steun aan slachtoffers van eergerelateerd geweld en gedwongen huwelijken in de regio van Bergen.

De vzw Violences et Mariages forcés, opgericht in juli 2015, heeft twee doelstellingen:

Preventie door middel van informatie, bewustmaking, opleiding:

De vzw sensibiliseert over de problemen van eergerelateerd geweld en gedwongen huwelijken bij het grote publiek door het organiseren van conferenties, debatten, postercampagnes en door het verspreiden van folders.

Zij organiseert ook opleidingsprogramma’s voor middelbare scholieren en toekomstige professionals in het medische, paramedische, educatieve en psychosociale werkterrein en bij de politie. Ze biedt ook opleidingen rond geweldloosheid vanaf de kleuterschool maar ook voor opvoeders, werknemers in kinderopvang en lager onderwijs en aan studenten in opleiding.

Actie door middel van multidisciplinaire bijstand aan slachtoffers:

De vzw biedt multidisciplinaire en gepersonaliseerde zorg aan slachtoffers van eergerelateerd geweld en gedwongen huwelijken, door het vinden van veilige huisvesting en het verlenen van juridische, psychologische, sociale, medische, financiële en educatieve hulp.

Violences et Mariages forcés (Facebook)

Heb je vragen?

Neem contact met ons op:

Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21
BE-1000 Brussel
T: 02-500 4 555
E: info@newlifefund.org

Ik wil een gift doen aan het New Life Fonds.