Skip to main content

Het ’25 Meisjes’ project.

In Oeganda is één op de vier meisjes tussen 15 en 19 jaar zwanger of krijgt een baby, en slechts één op de tien tienermeisjes kan na de bevalling weer naar school. In plaats daarvan worden ze uitgehuwelijkt en lopen ze een groot risico op huiselijk geweld, vanwege de ongelijke machtsverhoudingen met hun oudere echtgenoot.

Er bestaan aanzienlijke barrières voor meisjes om toegang te krijgen tot onderwijs, zoals armoede, culturele en sociale praktijken. Gendervooroordelen blijven meisjes en jonge vrouwen tegenhouden om zich op alle onderwijsniveaus in te schrijven en cruciale leermijlpalen te bereiken. Deze barrières zijn verergerd door de COVID-19 pandemie en de gevolgen ervan.

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Verklaring en het Actieplatform van Beijing, en met de steun van het New Life Fund, zal de Oegandese organisatie Education & Development Opportunity (EDOU) met het ‘25 Meisjes Project’ voorzien in onderwijs en vorming van 25 meisjes die een kindhuwelijk riskeren of tienermoeder dreigen te worden. EDOU zal 25 studiebeurzen toekennen aan meisjes voor een opleidingsprogramma van een jaar in wetenschap, techniek, en wiskunde, om ook het stigma rond meisjes in wetenschappelijk/technische vakken (STEM) te doorbreken. EDOU gaat samenwerkingsverbanden aan met techniek-, ingenieurs-, energie-, media- en financiële bedrijven en modescholen om de getroffen meisjes in te schrijven voor dit trainings-/vormingstraject. Het doel is om de meisjes te voorzien van waardevolle en op de arbeidsmarkt inzetbare vaardigheden.

Daarnaast zal EDOU de “Girls Dreams Labs” runnen om meisjes zelfbewustzijn aan te leren, en hen te trainen in het bedrijfsleven en ondernemerschap zodat ze de praktische vaardigheden en het vermogen verwerven om een eigen bedrijf op te starten

EDOU

Heb je vragen?

Neem contact met ons op:

Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21
BE-1000 Brussel
T: 02-500 4 555
E: info@newlifefund.org

Ik wil een gift doen aan het New Life Fonds.