Skip to main content

De schaduwpandemie: gendergerelateerd geweld en COVID-19.

Panah, het eerste particuliere opvangtehuis in Karachi (Pakistan), speelt een centrale rol in het bieden van opties voor vrouwen die aan geweld willen ontsnappen en een waardig leven willen leiden. Panah biedt onderdak aan vrouwen die onder druk staan als gevolg van het uitoefenen van hun keuze in huwelijk of echtscheiding, gedwongen huwelijken, slachtoffers van huiselijk geweld zoals seksueel misbruik, mishandeling, uitbuiting, onder bedreiging van eerwraak, of vrouwen die tijdelijk een toevluchtsoord zoeken voor andere sociale onrechtvaardigheden.

De visie van Panah is het actief ondersteunen van de totstandkoming van een samenleving waarin vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld hun identiteit en waardigheid terugkrijgen.
De missie van Panah is vrouwen een veilige haven te bieden door middel van crisisinterventie en een breed scala aan holistische ondersteunende diensten, waaronder financiƫle zelfredzaamheidsvaardigheden. Dit stelt hen in staat om gemakkelijk te rehabiliteren in de maatschappij nadat ze het opvangtehuis hebben verlaten.

Met de steun van het New Life Fund, zal Panah

  • minstens 160 vrouwen ondersteunen die het slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld of andere sociale onrechtvaardigheden, door hen gedurende 12 maanden bescherming en zorg te bieden in het opvangtehuis, en medische controles uit te voeren.
  • vrouwen mondiger maken door sociale steun en waardevolle diensten te verlenen, waardoor zij worden beschermd, hun rechten worden gewaarborgd en zij worden aangemoedigd om deel te nemen aan ontwikkelingsactiviteiten door middel van levensvaardigheden, beroepsopleiding en alle andere noodzakelijke middelen.
  • initiĆ«le juridische faciliteiten bieden door middel van een vaste advocaat voor de bewoners om hen kennis bij te brengen en hen te helpen zichzelf en hun families te beschermen tegen misbruik en geweld.

Vooral in de context van de “schaduwpandemie”, waar gendergerelateerd geweld wijdverbreid is als gevolg van COVID-19.

Panah Shelter

Heb je vragen?

Neem contact met ons op:

Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21
BE-1000 Brussel
T: 02-500 4 555
E: info@newlifefund.org

Ik wil een gift doen aan het New Life Fonds.