Skip to main content

Steun aan projecten in Indië en Jordanië.

Sinds 2009 ondersteunde het New Life Fonds verschillende projecten van de Zwitserse organisatie SURGIR.

Een eerste project behelsde de bescherming en eerherstel van Jordaanse vrouwen die slachtoffer werden van eergerelateerd geweld. Via acties ter plaatse werden vrouwen die ten onrechte in gevangenschap zaten uit die situatie verlost, beschermd en bijgestaan bij hun re-integratie in het maatschappelijk leven.

Een tweede project betrof een hulpprogramma voor verbrande vrouwen in India die slachtoffer waren van bruidsschat gerelateerde misdaden.

In 2018 ontving SURGIR steun voor een project rond juridische, sociale en psychologische bijstand aan Syrische vluchtelingenvrouwen en hun kinderen in Jordanië.

SURGIR

Heb je vragen?

Neem contact met ons op:

Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21
BE-1000 Brussel
T: 02-500 4 555
E: info@newlifefund.org

Ik wil een gift doen aan het New Life Fonds.